Toplotne pumpe


Monoblok i split izvedbe

Toplotne pumpe su uređaji sa vrlo visokim stepenom iskorištenja koji energiju crpe iz okolnog zraka. Energiju koju crpi toplotna pumpa priroda daje potpuno besplatno te od 1kWh električne energije daje od 3 do 5kW toplotne energije. Neovisna je o fosilnim gorivima i doprinosi smanjenju emisija CO2, te na taj način doprinosi očuvanju prirode. Maksimalna temperatura vode u polaznom vodu je 60°C. Osim grijanja i pripreme potrošne tople vode toplotne pumpe mogu i hladiti, što je velika prednost u odnosu na tradicionalne sisteme grijanja. Nema potrebe za izgradnjom dimnjaka, a za instalaciju je potreban samo 1m2.

 Zbog što veće isplativosti preporuka je da se spajaju na niskotemperaturne sisteme grijanja (podno, zidno i stropno grijanje). Pogodne su kako za manje objekte, tako i za objekte koji zahtijevaju veće kapacitete zahvaljujući mogućnosti kaskadnog povezivanja jedinica. 

 Garantni rok na uređaj koji je pustio u rad Ovlašteni servis traje tri godine (36 mjeseci) uz uslov godišnjeg inspekcijskog servisa nakon prve i druge godine, dok je garancija na kompresor 5 godina.