PELLING


Kotao na pelet

Toplovodni kotao „Pelling“ je kotao na pelet za zagrijavanje stambenih i manjih industrijskih objekata. Modernog dizajna i suvremene konstrukcije. Kotao je opremljen automatskom regulacijom, koja dostizanjem zadane temperature automatski smanjuje snagu grijanja, te održava lagani plamen. Opadanjem temperature regulacija ponovno povećava snagu i dogrijava kotao. Ukoliko priključimo sobni termostat, kotao se na signal sobnog termostata gasi i nakon što temperatura u prostoriji opadne ponovo potpaljuje i nastavlja sa radom. Sustav prema zadanom intenzitetu samostalno dozira pelet iz spremnika u ložište.
Sagorjevanje je potpomognuto usisnim ventilatorom, a ujedno se nastali pepeo ispuhuje u lužaru koja se nalazi neposredno ispod ložišta. Konstruiran sa cijevnim izmjenjivačima topline sa turbulatorima koji obezbjeđuju veću iskoristivost u odnosu na klasične kotlove. Cijevni izmjenjivači povećavaju površinu preko koje se toplina prenosi na vodu, a turbulatori smanjuju brzinu i temperaturu izlaznih plinova, i samim time smanjujemo potrošnju energenta.

Plamenik za sagorijevanje peleta je izliven od gusa i pruža potpuno sagorijevanje i besprijekornu potpalu. Mogućnost loženja drveta pruža sigurnost prilikom nabavke energenta.

Cijevni izmjenjivač topline je konstruiran sa turbulatorima, koji smanjuju brzinu izlaznih plinova, a ujedno povećavaju površinu preko koje se prenosi toplina.

Regulacija u svakom momentu upravlja sagorijevanjem. Približavajući se zadanoj temperaturi regulacija smanjuje snagu rada a samim time i količinu peleta. Time dobijamo smanjenu potrošnju energenta i optimalne emisije plinova.

Kotao može biti kontroliran daljinskim putem. Moguće je spojiti sobni termostat, Wi-Fi modul ili GSM modem te vršiti nadzor i kontrolu rada.

Kotao se proizvodi u četiri verzije. Korisnik može birati stranu na kojoj je spremnik za pelet (lijevo ili desno) kao i njegovu veličinu (standard ili maxi)

Mogućnost loženja drva pruža sigurnost prilikom nabave energenta.

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka


Subvencije


Priručnik za korištenje i rukovanje