TK


Kotao na čvrsto gorivo

U skladu sa zahtjevima tržišta i iskustvima ThermoFLUX je razvio i kotao na čvrsto gorivo. Kotao je predviđen za loženje svih vrsta čvrstog goriva ( drvo, ugalj, briket ). Kotao je namijenjen za zagrijavanje stambenih i manjih poslovnih prostora. Izrađeni su od kvalitetnog čeličnog lima debljine 5 mm u ložištu i proizvode se u snagama od 20, 28 , 35 i 45 kW. Konstruiran je sa cijevnim izmjenjivačem što osigurava puno veće iskorištenje u usporedbi sa klasičnim kotlovima na čvrsto gorivo. Cijevni izmjenjivač povećava površinu preko koje se toplina prenosi na vodu, smanjuje temperaturu dimnih plinova i samim time smanjuju potrošnju energenta. Osnovu ložišta čine masivne gusane rešetke koje i pri najvišim temperaturama ostaju nedeformirane i dugo zadržavaju toplinu.
Vrata za potpalu, loženje i čišćenje su urađena u širini kotla tako da je održavanje kotla veoma jednostavno. Kotao ima tvornički pripremljene otvore za priključenje termičkog ventila ili otvorene ekspanzione posude.
Kotao se isporučuje sa montiranom oplatom, termostatom kotlovske vode i priborom za čišćenje.

Masivne gusane rešetke čine osnovu ložišta te ostaju nedeformirane i pri najvišim temperaturama.

Velika vrata omogućavaju veoma lako loženje i čišćenje kotla.

Kotao TK je jedinstvenog dizajna jer ima cijevni izmjenjivač topline. Cijevni izmjenjivač povećava iskorištenje energenta i smanjuje nepotrebne gubitke topline.

Konstrucija kotla obezbjeđuje visoko iskorištenje i potpuno izgaranje energenta.

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka


Priručnik za korištenje i rukovanje