PELLING DUAL

Kombinirani kotao na pelet i drvo


Toplovodni kotao Pelling DUAL je izrađen od kvalitetnih materijala koji jamče najveću učinkovitost kod upotrebe i sveukupnu kvalitetu proizvoda. 
Kotao je namijenjen grijanju stambenih objekata te se može ugraditi na postojeću instalaciju centralnog grijanja otvorenog ili zatvorenog tipa. Kotao je konstruiran za sagorjevanje krutog goriva (peleta i drveta). Zbog svog funkcionalnog dizajna sa izvirućim ložištem od sivog lijevanog željeza skupa sa rešetkom za drvo, Pelling DUAL jamči još veće iskorištenje i bolje sagorjevanje. Kotao ima tri načina rada, na pelet, na drvo i kombinirani način.
Njima upravljamo jednostavno, pomoću displeja osjetljivog na dodir. Ukoliko se korisnik odluči za drvo kao energent, obavezna je ugradnja akumulacijskog spremnika.

Plamenik za sagorijevanje peleta je izliven od gusa i pruža potpuno sagorijevanje i besprijekornu potpalu. Mogućnost loženja drveta pruža sigurnost prilikom nabavke energenta.

Cijevni izmjenjivač topline je konstruiran sa turbulatorima, koji smanjuju brzinu izlaznih plinova, a ujedno povećavaju površinu preko koje se prenosi toplina.

Regulacija kotla Pelling Dual omogućuje korisniku da preko displeja na dodir brzim pomicanjen (prema gore ili dolje) prelista izbornik regulacije u više više zaslona. Glavni zaslon se sastoji od dvije početne stranice.

Mogućnost loženja drva pruža sigurnost prilikom nabave energenta.

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka


Priručnik za korištenje i rukovanje