INTERIO


Kotao na pelet

Interio je kotao na pelet modernog dizajna namijenjen za korisnike koji nemaju dovoljno prostora za postavljanje kotla. Kotao je kompaktan i treba samo 1m2 za postavljanje, tako da se može smjestiti u najmanje prostorije.
Spremnik peleta kapaciteta 50 kg, digitalna regulacija sa sedmodnevnim programatorom, gusano ložište, cirkulaciona pumpa, expanziona posuda i sigurnosni ventil ga čine jednostavnim za ugradnju i upotrebu.
Ugrađeni sistem za čišćenje cijevnih izmjenjivača omogućuje korisniku lagano održavanje i čišćenje.Upravljačka ploča omogućuje jednostavnu regulaciju temperature, promjene opcija i prilagođavanja individualnim potrebama i zahtjevima korisnika. Mogućnost priključka Wi-FI modula pruža korisniku kontrolu i upravljanje radom putem interneta. Kotao ima visoko iskorištenje i niske emisije štetnih plinova prilikom sagorijevanja.

Digitalna regulacija u svakom momentu upravlja sagorijevanjem. Upravljački software se prilagođava situaciji pružajući u svakom trenutku minimalnu potrošnjuenergenta i optimalne emisije plinova.

Kotao može biti kontroliran daljinskim putem. Moguće je spojiti sobni termostat, Wi-Fi modul te vršiti nadzor i kontrolu rada.

Regulacija u svakom momentu upravlja sagorijevanjem. Približavajući se zadanoj temperaturi regulacija smanjuje snagu rada a samim time i količinu peleta. Time dobijamo smanjenu potrošnju energenta i optimalne emisije plinova.

Plamenik za sagorijevanje peleta je izliven od gusa i pruža potpuno sagorijevanje i besprijekornu potpalu.

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka


Dodatne informacije


Priručnik za korištenje i rukovanje