ELEGANCE


Kamin na pelet

Kamin na pelet Elegance sa ugrađenim izmjenjivačem topline je predviđen za spajanje na sustav centralnog grijanja Večina toplinske energije se prenosi na vodu, odnosno radijatore dok ostatak energije grije prostor u kojem je kamin instaliran. Kamini Elegance imaju ugrađenu ekspanzionu posudu, pumpu i sigurnosni ventil.
Regulacija kamina omogućava tjedno programiranje rada kamina i automatsko čišćenje. Ovaj kamin je spoj modemog dizajna i napredne tehnologije rada.

Digitalna regulacija u svakom momentu upravlja sagorijevanjem. Upravljački software se prilagođava situaciji pružajući u svakom trenutku minimalnu potrošnjuenergenta i optimalne emisije plinova.

Kotao može biti kontroliran daljinskim putem. Moguće je spojiti sobni termostat, Wi-Fi modul te vršiti nadzor i kontrolu rada.

Smart stop funkcija obezbjeđuje da se kotao automatski gasi ukoliko temperatura vode pređe zadanu

Šamotirano ložište s automatskim čišćenjem plamenika.

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka


Informacije


Priručnik za korištenje i rukovanje