ECOLOGIC 130


Kotao na pelet

Ecologic 130 je automatski kotao na pelet za zagrijavanje industrijskih ili većih stambenih objekata. Rezultat je dugogodišnjeg iskustva i najnaprednije tehnologije. Izrađen je od ložišta i vertikalnog cijevnog izmjenjivača sa turbulatorima, koji ga čiste prije svake potpale. Ložište je obloženo specijalnim šamotom koji osigurava visoku temperaturu sagorijevanja i dobro iskorištenje energenta. Plamenik se čisti automatski poslije svakog gašenja kotla. Velika lužara osigurava duge intervale do čišćenja. Dozator kotla je opremljen zaštitom povratnog plamena, koja štiti spremnik od zapaljenja. Regulacija s color touch displejom opremljena je sa lambda sondom, koja u svakom trenutku osigurava idealno sagorijevanje, iskorištenje energenta i idealne emisije. Regulacija upravlja temperaturom polaznog voda ovisno o vanjskoj temperaturi prema krivulji grijanja, sa tri cirkulacione pumpe, 2 kruga sa miješajućim ventilima a pumpe se mogu gasiti preko sobnih termostata. Podržava rad akumulacijskog spremnika sa dva osjetnika, te osjetnikom na povratnom vodu koji se isporučuje uz kotao. Kotao je kompaktan i isporučuje se sa svim potrebnim komponentama što omogućuje brzu instalaciju.

Digitalna regulacija na kotlu spada u red najnaprednijih. Korisničko sučelje je jednostavno i lako za upotrebu, te pruža sve potrebne informacije.

Lambda sonda za idealno sagorjevanje i maksimalno iskorištenje.

Zaštita od povratnog plamena između spirale i spremnika.

Ložište obloženo specijalim šamotom koji osigurava visoku temperaturu sagorijevanja.

Automatsko čišćenje cijevnih izmjenjivača prije svake potpale.

Automatsko čišćenje plamenika nakon svakog gašenja kotla.

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka


Presjek kotla


Hidraulička šema


Priručnik za korištenje i rukovanje