HIDROBOX


Za monoblok toplotne pumpe

Modeli sa ili bez trosmjernog ventila za pripremu tople sanitarne vode.

Hidroboxovi se isporučuju ovisno o tipu i snazi vanjske jedinice i ovisno o tome da li sistem ima ili nema pripremu tople sanitarne vode.

Integrisana cirkulaciona pumpa od vanjske jedinice do buffera. Dimenzionisana prema tipu vanjske jedinice.

Integrisana ekspanziona posuda od 10 litara.

Integrisan elektro grijač prema tipu vanjske jedinice i to u jednoj od sljedećih snaga: 4, 6 ili 8 kW.

Magnetni filter za vodu sa separatorom, termometrom i ispusnom slavinom.

Ostale informacije

Tabela s pregledom tehničkih podataka


Priručnik za ugradnju i korištenje