SubvencijaNaši proizvodi se nalaze na listama državnih subvencija u nekoliko zemalja. Državne subvencije su financijski poticaji za kupovinu kotlova koji koriste obnovljive izvore energije.
Njemačka

ThermoFLUX kotlovi i kamini nalaze se na listi državnih subvencija u Njemačkoj gdje se može ostvariti bespovratna subvencija od 2000,00 – 3500,00 EUR.

Za Njemačku potrebno je obratiti se državnoj agenciji BAFA.

Iznos subvencija:
Pelling 25, 35 - 3000 €
Pelling 50 - 80 €/kW
Pelling 25, 35 sa akumulacijskim spremnikom tople vode (pufferspeicher) - 3500 €
Pelling 50 sa akumulacijskim spremnikom tople vode (pufferspeicher) - 3500 €
Kamini Interio i Minitherm AQUA - 2000 €
Iznos subvencija za kotlove na biomasu.
Detaljno pojašnjenje i formulari
Kompletna lista proizvoda na koje možete dobiti subvencija u SR Njemačkoj
Slovenija

Za Sloveniju, potrebno je obratiti se državnoj agenciji EKO SKLAD. Potrebno je popuniti formulare i javiti se agenciji na javni poziv.

Detaljno pojašnjenje i formulari
Austrija
Iznos subvencija:
Kod zamjene postojećih kotlova na fosilna goriva (Lož ulje, Gas, Ugalj) - do 2000 €
Kod zamjene kotlova na drvo starijih od 15 godina - 800 €
Kod ugradnje kamina na pelet - 500 €
Max snaga uređaja koji se ugrađuje - 50 kW. Ovo su državne subvencije i ne isključuju dodatne subvencije koje mogu da daju pokrajine.

Sve informacije o subvencijama možete dobiti na web stranici: www.klimafonds.gv.at

Zatim je potrebno je registrirati se online na stranici: www.meinefoerderung.at
u vremenu od 01.03. - 30.11.2017. godine;
Napomena: Radovi moraju biti završeni najkasnije 12 tjedana/sedmica nakon registracije. Obzirom na krajnji dan za registriranje (30.11.2017.) radovi moraju biti gotovi do 22.02.2018. godine.

Lista proizvoda za koje je odobrena subvencija : LISTA KOTLOVA I KAMINA

ThermoFLUX trenutno na listi ima 5 proizvoda:

PELLING 25 ECO, PELLING 35 ECO, PELLING 50 ECO, MINITHERM 8 i MINITHERM 8 AQUA

ISO9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje ta organizacija mora da ispuni da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

EN 303-5:2012 Europski standard koji se primjenjuje za toplovodne kotlove na čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW uključujući i spojene sigurnosne uređaje. Standard definira zahtjeve i metode ispitivanja za sigurnost, kvalitet i efikasnost sagorijevanja, radne osobine, označavanje i održavanje.

EN 14785 utvrđuje zahtjeve za projektovanje, proizvodnju, izradu, sigurnost i performanse (efikasnost i emisije), uputstva i obilježavanje, zajedno sa pripadajućim metodama ispitivanja i gorivima za ispitivanje tipa, za uređaje za grijanje prostora na drveni pelet u kućanstvu do 50 KW nazivne izlazne toplote.

CE oznaka potvrđuje da proizvod ispunjava bitne zahtjeve za sigurnost potrošača, zdravlja ili zaštite okoliša, kao što je određeno po smjernicama, ili propisima EU.

BAFA Certifikat izdan od njemačkog ureda za ekonomiju i kontrolu izvoza pod nadležnošću njemačkog Ministarstva ekonomije i tehnologije (BMWi)

EKO SKLAD Certifikat izdan od državnog fonda Slovenije čija osnovna djelatnost je kreditiranje ulaganja u zaštitu okoliša, u skladu s Nacionalnim planom djelovanja za okoliš i ukupne politike zaštite okoliša Europske unije.

Austrijski certifikat za ekološki prihvatljive proizvode i usluge. Ova direktiva potiče kotlove koji koriste obnovljive izvore energije, imaju visoko iskorištenje te niske emisije štetnih plinova.