Pelling ECO

Toplovodni kotao „PELLING ECO" je unaprijeđena verzija kotla PELLING koja je prilagođena zahtjevima njemačkoga tržišta.

U ponudi imamo kotlove PELLING 25 ECO, PELLING 35 ECO i PELLING 50 ECO

Prilikom izbora odgovarajućeg kotla možete birati stranu na kojoj će se nalaziti spremnik za pelet , kao i mogućnost izbora proširenog spremnika koji ima veći kapacitet od standardnog što Vam pruža veću autonomiju u radu.

Način rada

Pelling ECO ima regulaciju koja upravlja sagorijevanjem pomoću osjetnika temperature plamena. Kotao radi u 10 snaga , koje imaju definirane (zadane) temperature plamena . Analizirajući temperaturu plamena regulacija (ukoliko je to potrebno) vrši korekciju ubacivanja količine peleta ili okretaja ventilatora da bi se postigla zadana temperatura plamena u određenoj snazi rada. Ovakvom regulacijom je osigurano savršeno sagorijevanje u svim snagama.

Dostizanjem zadane temperature u kotlu ili dobivanjem komande putem sobnog termostata, kotao se gasi . Nakon što temperatura vode u kotlu opadne ( zadana temp . - 2°C ), kotao se ponovo pali.

Uz regulaciju se isporučuju dva osjetnika temperature za akumulacijski spremnik (PUFFER). Način rada sa priključenim osjetnicima je da prilikom zagrijavanja regulacija prvo mjeri temperaturu na dnu spremnika te dostizanjem zadane temperature gasi kotao i prebacuje mjerenje na vrh spremnika. Hlađenjem spremnika kotao se ponovo pali i zagrijava vodu u spremniku.

Kotao „Pelling ECO“ je izrađen sukladno europskoj normi EN 303-5 : 2012 , i pripada u najvišu klasu kotlova na pelet - Klasa 5.

Subvencije:

Tabele iskorištenja

Pelling 25 ECO - Iskorištenje %
Puna snaga (100 %)

91,3
Reducirana snaga ( 30% )

92
Pelling 35 ECO - Iskorištenje %
Puna snaga (100 %)

91,3
Reducirana snaga ( 30% )

91,5
Pelling 50 ECO - Iskorištenje %
Puna snaga (100 %)

91,4
Reducirana snaga ( 30% )

91

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka
A Učinak ( mjereno po EN 303-5:2012) Jedinica mjere Pelling 25 ECO Pelling 35 ECO Pelling 50 ECO
   Maksimalna snaga kW  25 35 47
 Minimalna snaga  kW 8 11,7 15,7
  Iskorištenje pri min/max snazi  %  92 / 91,3 91,5 / 91 91 / 91,4
  Potrošnja el. energije maksimalna  W 340 410 410
  Potrošnja el. energije u stand by  W 3 3 3
  Elektropriključak (Napon / Frekvencija)  V, Kz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
  Elektropriključak (Struja)  A 6 6 6
   Klasa kotla 5 5 5
 
 B Podaci o emisiji plinova
 
  Temperatura dimnih plinova u min/max snazi °C 155 145 142
  Temperatura dimnih plinova u minimalnoj snazi  °C 82 87 91
  Prašina min. snaga / max snaga  mg/m³  13% O2 19 / 10 18 / 10 17 / 10
  CO min. snaga / max. snaga  mg/m³  13% O2 139 / 68 226 / 61 314 / 54
  Masa protoka  dimnih plinova  min. snaga / max. snaga  kg/s 0,0072 / 0,014 0,011 / 0,022 0,030 / 0,015
 
 C Opći podaci
  Maksimalni dozvoljeni radni pritisak  bar 3 3

3

  Maksimalna dozvoljena temperatura odlaza  °C 80
  Maksimalna dozvoljena temperatura povrata  °C 50
  Sadržaj vode u kotlu  l 60 90 120
  Težina kotla  kg 267 348 392
  Gorivo   PELET C1 nach EN 303-5:2012 Tabele 7 ;  Wassergehalt kleiner 12 %
  Potrošnja peleta min / max  kg 1,6 / 5,2 2,3 / 6,7 3,5 / 11,1
  Količina peleta u  spremniku standardni / maxi  kg 75 / 135 95 / 151 110 / 185
  Minimalna dimenzija otvora za dovod svježeg zraka  cm² 150 210 300
  Buka pri radu (mjereno po EN 15036-1)  dB (A) 50,3 50,3 50,3
   
 D Tehnički podaci kotla i priključci
  Širina kotla mm 410 510 510
  Širina kotla sa spremnikom (standardni / maxi) mm 710 / 910 810 / 1010 810 / 1010
  Visina kotla mm 1245 1385 1385
Dubina kotla mm 948 948 1098
  Visina odlaza / povrata mm 88 / 1280 85 / 1415 85 / 1415
  Minimalni podtlak dimnjaka Pa / mbar 12 / 0,12 12 / 0,12 12 / 0,12
  Visina sredine dimovodnog izlaza mm 1420 1600 1630
  Prečnik dimovodnog izlaza Ø 120 120 120
  *Minimalna snaga  -30% nazivne snage kotla
  * Maksimalna snaga - 100% snage kotla
Ostalo
Troprolazni kotao omogućava maksimalno iskorištenje toplinske energije i visoku efikasnost.

Pelling 25 i 35 Pelling 50 ECO


Pelling ECO