EcoLogic

25, 35 , 44

Kotao EcoLogic je kotao visoke klase u rangu najsuvremenijih i najboljih kotlova na europskom tržištu. Nastao je kao rezultat suradnje naših stručnjaka sa renomiranim institutima u Njemačkoj i Austriji. 

Zašto je najbolji?

Ložište kotla je obloženo specijalnim šamotom koji pruža visoku temperaturu sagorijevanja a samim time i visoki stepen iskorištenja energenta. Kotao ima sisteme automatskog čišćenja rešetke u ložištu i cijevnih izmjenjivača čime je osigurana potpala i besprijekoran rad kotla. Čišćenje kutija za pepeo je jedini posao koji korisnik radi prilikom čišćenja. Interval pražnjenja kutija ovisi o modelu i vremenu rada kotla,  Kompletno čišćenje kotla je potrebno obaviti jednom godišnje.

Mogućnost povezivanja putem interneta ili upravljanja radom tri kruga grijanja i motora miješujećeg ventila pruže korisniku visoki komfor uz minimalnu cijenu grijanja.

 

Oprema

Regulacija

Kotao je opremljen jednom od nasuvremenijih mikroprocesorskih regulacija . Upravljanje i kontrola samim kotlom je veoma lagana.

 

Regulacija podržava spajanje do tri cirkulacione pumpe, motora miješajućeg ventila, akumulacijskog spremnika tople vode ili spremnika sa sanitarnu vodu. Može se prilagoditi za više načina spajanja instalacija centralnog grijanja.

 

Internet upravljanje

Kao dodatna oprema može se naručiti modul za spajanje putem interneta koji je kompatibilan sa svim Android, IOS uređajima. Korisnik može preko aplikacije imati punu kontrolu nad kotlom (uključivati/isključivati, mijenjati snage, temperaturu ili programirati ga). 

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka

Jedinica mjere

EcoLogic 25

EcoLogic 35

EcoLogic 44

Učinak ( mjereno po EN 303-5:2012)

 

 

 

Maksimalna snaga

kW

25,5

35

44

Minimalna snaga

kW

8

11

13

Iskorištenje pri min/max snazi

%

93,6/92,6

-

-

Potrošnja el. energije maksimalna

W

125

125

125

Porošnja el. energije u standby

W

3

3

3

Elektropriključak (Napon /Frekvencija)

V,Hz

230, 50

230, 50

230, 50

Elektropriključak (Struja)

A

10

10

10

Klasa kotla

-

5

5

5

Podaci o emisiji plinova

 

 

 

Temperatura dimnih plinova u maksimalnoj snazi

°C

112,7

-

-

Temperatura dimnih plinova u minimalnoj snazi

°C

55,7

-

-

Prašina min.snaga/max.snaga

mg/m³ 13% O2

10/8

-

-

CO min.snaga/max.snaga

ppm 

67/45

-

-

Masa protoka dimnih plinova min.snaga/max.snaga

g/s

6,6/16,9

-

-

Opći podaci

 

 

 

 

Maksimalni dozvoljeni radni pritisak

bar

3

3

3

Ispitni tlak

bar

6

6

6

Serijsko ispitivanje

bar

4,5

4,5

4,5

Pad pritiska kotla na vodenoj strani (pri 20Co)

Pa

240

240

240

Maksimalna dozvoljena temperatura polaza

°C

82

82

82

Maksimalna dozvoljena temperatura povrata

°C

55

55

55

Sadržaj vode u kotlu

L

55

68

80

Težina kotla

kg

370

395

415

Gorivo

EN PLUS - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2) klasa A1 ili A2

EN PLUS - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2) klasa A1 ili A2

EN PLUS - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2) klasa A1 ili A2

Potrošnja peleta min/max

kg/h

1,7 / 5,7

2,4 / 7,5

3 / 9,5

Količina peleta u spremniku

kg

170

170

170

Minimalna dimenzija otvora za dovod svježeg zraka

cm

30x15

30x15

30x15

Tehnički podaci kotla i priključci

 

 

 

Širina kotla sa spremnikom

mm

1050

1050

1050

Visina kotla

mm

1270

1460

1460

Dubina kotla

mm

1100

1100

1100

Visina odlaza/povrata

mm

1125/603

1315/603

1315/685

Minimalni podtlak dimnjaka

Pa

12

12

12

Visina dimovodnog izlaza

mm

1250

1440

1440

Prečnik dimovodnog izlaza

Ø

130

130

130

Priključak polaz/povrat

Zoll

VN R1

VN R5/4

VN R5/4

Priključak za punjenje/pražnjenje

Zoll

UN R1/2

UN R1/2

UN R1/2

Ostalo

Presjek EcoLogic 35
EcoLogic