Minitherm AQUA

8,5 kW

Kamin Minitherm AQUA posjeduje vodeni izmjenjivač i namijenjen je priključenju na sistem centralnog grijanja. Kod ove vrste kamina većina toplotne energije se prenosi na vodu u sistemu za zagrijavanje radijatora , a dio se isijava kroz staklo u prostor. Dolazi sa ugrađenom cirkulacionom pumpom i ekspanzionom posudom, pa  zbog malih dimenzija predstavlja idealno rješenje za stanove. Zagrijava do 60 kvadratnih metara dobro izoliranog stambenog prostora. Upravljanje kaminom je veoma jednostavno. Mogućnost programiranog paljenja i gašenja  Vam daje veliku autonomiju u radu.

Mogućnost programiranog paljenja i gašenja (4 puta dnevno paljenje, 4 puta dnevno gašenje) , te mogućnost priključka sobnog termostata koji gasi kamin kada postigne zadanu temperaturu pružaju udobnost potpuno automatskog zagrijavanja Vašeg doma kada god to poželite.

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka kamina
RB   J.M Minitherm AQUA
1 Raspon snage rada kW 3 - 8,5
2 Prijenos topline na vodu kW 6,5
3 Toplina u prostor kW 2
4 Sadržaj vode u kaminu litara 23
5 Potlak dimnjaka mbar 0,05/0,1
6 Polazni/povratni vod inch 3/4''
7 Temp. dimnih plinova oC cca160
8 Max. radna temperatura oC 85
9 Max radni pritisak Bar 3
10 Visina do sredine dimnjače mm 198,5
11 Dubina kamina mm 575
12 Širina kamina mm 480
13 Visina kamina mm 945
14 Izvedba oplate i dostupne boje keramike crvena
15 Promjer dimnjače mm 80
16 Visina odvoda/ povrat mm 321 /321
17 Zapremnina spremnika kg 18
18 Potrošnja el. energije nominalno/max W 80 / 330
19 Min/max temp. vode na izlazu oC 65 / 85
20 Dimenzije stakla mm 330x220x4
21 Min/max potrošnja peleta kg/h 0,6 - 1,7
22 Gorivo - Pelet
23 Izvod dimnjače ( gore/nazad ) nazad
Ostalo
Dimenzije kamina
Pozadina kamina i raspored priključaka 
Minitherm AQUA

Minitherm AQUA 
Minitherm AQUA LCD