EcoChip

150 kW i 300kW

Toplovodni kotlovi EcoChip 150 i 300 predviđeni su za loženje drvenom sječkom ili drvenim peletom. Ova goriva spadaju u obnovljive izvore energije i njihovo korištenje korisnicima pruža velike uštede.

Sistem pruža korisnicima veliki komfor pri radu i minimalne zahtjeve za održavanjem. Kotlovi dolaze opremljeni sa automatskim dobavljanjem i unosom goriva, automatskom potpalom i više nivoa termičke zaštite .

Tehnologija izrade kotla uz najsavremenije komponente čine ga veoma sigurnim u radu i lakim za upravljanje. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji postavljanje kotla i priključenje je veoma lako.

Kotlovi iz serije EcoChip daju najmanje emisije štetnih plinova i maksimalno iskorištenje bez obzira na snagu rada zahvaljujući najsavremijoj kontrolnoj regulaciji sa ugrađenom lambda sondom, pri čemu je sagorijevanje u svakom momentu prilagođeno snazi grijanja.

Prednosti naših kotlova i postrojenja su:
- jednostavno upravljenje i kontrola
- zauzimaju malo prostora i zahvaljujući modularnoj izvedbi moguća je laka manipulacija
- niska potrošnja energije
- maksimalno iskorištenje bez obzira na snagu rada
- napravljeni od visokokvalitetnih materijala
- niske emisije štetnih plinova

Dodatne informacije

EcoChip

Ono što ističe ovaj kotao ispred svih u našem regionu su prednosti kotla EcoChip :

 • Namijenjen za sagorijevanje drvene sječke i peleta
 • Automatska regulacija opremljena lambda sondom
 • Niska cijene energenta
 • Automatsko čišćenje ložišta, izmjenjivača topline sa izbacivanjem pepela
 • Velika autonomija u radu
 • Jednostavno održavanje
 • Velike uštede uz minimalni napor (ljudski faktor je sveden na minimum)
Namjena

Kotao je namijenjen industrijskim i objektima koji imaju velike potrebe za energijom. Grijanje na sječku je dugoročno najisplativija investicija. Najveća prednost ovoga kotla je što može sagorijevati i sječku visokog stepena vlažnosti. U izračunima oko 3 m3 suhe sječke zamjenjuju jednu tonu peleta. Cijena sječke je uvijek niska iz razloga što za njenu pripremu nisu potrebni proizvodne hale i kompleksi.

Zagrijavanje objekata na sječku je neuporedivo jeftinije u odnosu na pelet. Ako uzmemo trenutno neku srednju vrijednost tone peleta od 300 KM, i cijenu 1 m3 sječke od 35 KM dobijemo rezultat:

 • 1 tona peleta = 3 m3 sječke
 • 1 tona peleta = 300 KM
 • 3 m3 sječke = 105 KM
Regulacija

Regulacija sa color touch displejem je veoma jednostavna za rukovanje i kontrolu rada kotla. Komora za sagorijevanje je napravljena od specijalnog visoko-temperaturnog šamota što pruža potpuno iskorištenje svih energenata koji se koriste.

 • Sagorijevanje je upravljano putem lambda sonde. Lambda sonda konstantno kontrolira dimne plinove i upravlja dovodom primarnog i sekundarnog zraka te tako imamo uvijek savršene vrijednosti izgaranja i postižemo najniže vrijednosti emisija bez obzira na snagu u kojoj kotao radi i koje gorivo koristimo. Rezultat je mala potrošnja goriva i niske emisije štetnih plinova.
 • Sistem automatskog čišćenja ložišta nam uvijek pruža sigurnu potpalu i dovod zraka za sagorijevanje.
 • Ugrađeni mehanizam za čišćenje cijevnog izmjenjivača topline sa turbulatorima se aktivira i tokom rada grijanja čime je stalno osigurana čista površina bez potrebe za radom korisnika
 • Izbacivanje pepela iz ložišta u pokretne kutije
 • Kotao je opremljen sa više nivoa termičke zaštite

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka
J.M. EcoChip 150 EcoChip 300
Opći podaci
1 Maksimalna snaga kW 150 300
2 Minimalna snaga kW 50

100

3 Elektropriključak (Napon / Frekvencija) V,Hz 400 / 50 400/50
4 Temp. dimnih plinova °C <160

<160

5 Maksimalni dozvoljeni radni pritisak bar 3 6
6 Maksimalna dozvoljena temperatura kotla °C 85 85
7 Minimalna dozvoljena temperatura povrata °C 60 60
8 Gorivo  Drvena sječka / pelet Drvena sječka / pelet
Tehnički podaci kotla i priključci
1 Širina kotla  mm 2300 3700
2 Visina kotla / sa bypass mm 2000 / 2430 2500
3 Dubina kotla mm 1300 1600
4 Sadržaj vode u kotlu l 420 770
5 Širina  (ventilator-kotao-dozator) mm 3100 4610
6 Težina kotla kg 1250 4350
7 Visina odvoda/ povrat mm 1900/160 2080/615
8 Minimalni podtlak dimnjaka Pa / mbar 20-30 / 0,2 - 0,3 20-30 / 0,2 - 0,3
9 Visina  dimovodnog izlaza mm 2000 2170
10 Prečnik dimovodnog izlaza Ø 250 300

Ostalo
Dodavač sječke
Pužni transporter goriva je opremljen zaštitom od povratnog plamena
Sistem automatskog čišćenja ložišta, cijevnih izmjenjivača toplote i izbacivanja pepela u pokretne kutije pruža veliki komfor i autonomiju u radu