EcoLogic

25, 35 , 44

Kotao EcoLogic je kotao visoke klase u rangu najsuvremenijih i najboljih kotlova na europskom tržištu. Nastao je kao rezultat suradnje naših stručnjaka sa renomiranim institutima u Njemačkoj i Austriji. 

Zašto je najbolji?

Ložište kotla je obloženo specijalnim šamotom koji pruža visoku temperaturu sagorijevanja a samim time i visoki stepen iskorištenja energenta. Kotao ima sisteme automatskog čišćenja rešetke u ložištu i cijevnih izmjenjivača čime je osigurana potpala i besprijekoran rad kotla. Čišćenje kutija za pepeo je jedini posao koji korisnik radi prilikom čišćenja. Interval pražnjenja kutija ovisi o modelu i vremenu rada kotla,  Kompletno čišćenje kotla je potrebno obaviti jednom godišnje.

Mogućnost povezivanja putem interneta ili upravljanja radom tri kruga grijanja i motora miješujećeg ventila pruže korisniku visoki komfor uz minimalnu cijenu grijanja.

 

Oprema

Regulacija

Kotao je opremljen jednom od nasuvremenijih mikroprocesorskih regulacija . Upravljanje i kontrola samim kotlom je veoma lagana.

 

Regulacija podržava spajanje do tri cirkulacione pumpe, motora miješajućeg ventila, akumulacijskog spremnika tople vode ili spremnika sa sanitarnu vodu. Može se prilagoditi za više načina spajanja instalacija centralnog grijanja.

 

Internet upravljanje

Kao dodatna oprema može se naručiti modul za spajanje putem interneta koji je kompatibilan sa svim Android, IOS uređajima. Korisnik može preko aplikacije imati punu kontrolu nad kotlom (uključivati/isključivati, mijenjati snage, temperaturu ili programirati ga). 

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka
J.M. EcoLogic 25 EcoLogic 35 EcoLogic 44  
Opći podaci
1 Maksimalna snaga kW 25 35 44
2 Minimalna snaga kW 8 11 13
3 Elektropriključak (Napon / Frekvencija) V,Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V , 50 Hz
4 Elektropriključak (Struja) A 10 10 10
5 Klasa kotla 5 5 5
6 Maksimalni dozvoljeni radni pritisak bar 3 3 3
7 Maksimalna dozvoljena temperatura odlaza °C 85 85 85
8 Minimalna dozvoljena temperatura povrata °C 55 55 55
9 Gorivo PELET C1 po EN 303-5:2012 Tabela 7;
Sadržaj vlage manji od 12%
PELET C1 po EN 303-5:2012 Tabela 7;
Sadržaj vlage manji od 12%
PELET C1 po EN 303-5:2012 Tabela 7;
Sadržaj vlage manji od 12%
10 Potrošnja peleta    min / max kg 1,7 / 5,4 2,35 / 7,5 3 / 9,5
11 Količina peleta u  spremniku  kg 160 160 160
12 Minimalna dimenzija otvora za dovod svježeg zraka cm 30 x 15 30 x 15 30 x 15
Tehnički podaci kotla i priključci
1 Širina kotla / sa spremnikom mm 1050 1050 1050
2 Visina kotla mm 1270 1460 1460
3 Dubina kotla mm 1100 1100 1100
4 Sadržaj vode u kotlu l 55 68 90
5 Težina kotla kg 370 395 415
6 Visina odlaza / povrata mm 1125 / 603 1315 / 603 1315 / 603
7 Odlaz / povrat -priključak 1" 5/4" 5/4"
8 Minimalni podtlak dimnjaka Pa / mbar 5 / 0,05 5 / 0,05 5 / 0,05
9 Visina  dimovodnog izlaza mm 1250 1440 1440
10 Prečnik dimovodnog izlaza Ø 130 130 130

Ostalo

Presjek EcoLogic 35
EcoLogic