Kotlovi na čvrsto gorivo

U skladu sa zahtjevima tržišta i iskustvima ThermoFLUX je razvio i kotao na čvrsto gorivo. Kotao je predviđen za loženje svih vrsta čvrstog goriva ( drvo, ugalj, briket ). Kotao je namijenjen za zagrijavanje stambenih i manjih poslovnih prostora. Izrađeni su od kvalitetnog čeličnog lima debljine 5 mm u ložištu i proizvode se u snagama od 20, 28 , 35 i 45 kW.


Konstruiran je sa cijevnim izmjenjivačem što osigurava puno veće iskorištenje u usporedbi sa klasičnim kotlovima na čvrsto gorivo. Cijevni izmjenjivač povećava površinu preko koje se toplina prenosi na vodu, smanjuje temperaturu dimnih plinova i samim time smanjuju potrošnju energenta.


Osnovu ložišta čine masivne gusane rešetke koje i pri najvišim temperaturama ostaju nedeformirane i dugo zadržavaju toplinu.
Vrata za potpalu, loženje i čišćenje su urađena u širini kotla tako da je održavanje kotla veoma jednostavno. Kotao ima tvornički pripremljene otvore za priključenje termičkog ventila ili otvorene ekspanzione posude.

Kotao se isporučuje sa montiranom oplatom, termostatom kotlovske vode i priborom za čišćenje.

Dodatna oprema

Kotao TK je jedinstvenog dizajna jer nudi cijevni izmjenjivač topline kod kotlova na čvrsto gorivo.

Horizontalni cijevni izmjenjivač povećava iskorištenje energenta i smanjuje nepotrebne gubitke topline.

RMasivne gusane rešetke čine osnovu ložišta te ostaju nedeformirane i pri najvišim temperaturama.
 Velika vrata omogućavaju veoma lako loženje i čišćenje kotla.
Konstrucija kotla obezbjeđuje visoko iskorištenje i potpuno izgaranje energenta.

Ostale informacije

Tabela sa pregledom tehničkih podataka
J.M TK 20 TK 28 TK 35 TK 45
1 Toplinski učinak kW 15-22 23-30 33-40 40-50
2 Sadržaj vode u kotlu l 55 65 85 95
3 Masa kotla kg 251 283 323 363
4 Polazni /povratni vod ' 5/4'' 5/4'' 5/4'' 5/4''
5 Max radna temperatura C 85 85 85 85
6 Max radni pretlak bar 3 3 3 3
7 A Visina do sredine dimnjače mm 1000 1000 1000 1000
8 B Dubina kotla mm 795 795 940 1070
9 C Širina kotla mm 415 515 515 515
10 D Visina kotla mm 1255 1255 1255 1255
11 F Promjer dimnjače mm 160 160 160 180
12 G Visina odvoda /povratnog voda  mm 1285/405 1285/405 1285/405 1285/405
13 Min/max temperatura vode na izlazu C 55/85 55/85 55/85 55/85
14 Otvor tovarnih vrata (vxš) mm 250x240 250x340 250x340 250x340
15 Max dužina cjepanice mm 410 410 550 680
16 Gorivo -- drvo, ugalj drvo, ugalj drvo, ugalj drvo, ugalj
17 Izvod dimnjače (gore, nazad) -- nazad nazad nazad nazad
Kotlovi na ugalj